Potrebujete právnu radu, či komplexné právne poradenstvo?

Rady, ktorým môžete vždy veriť

Kontakt

Advokátska kancelária Šaling & Belica

Konventná 9

811 03 Bratislava

Mobil: + 421 911 558 777
E-mail: saling@advokat-s.sk

Pobočka Advokátskej kancelárie

Stromová 54/A

831 01 Bratislava
Mobil: +421 911 558 777

E-mail: saling@advokat-s.sk

Pobočka Advokátskej kancelárie 

M.R. Štefánika 36

036 01 Martin
Mobil: +421 907 650 298

E-mail: belica@advokat-s.sk

Fakturačné údaje

Mgr. Michal Šaling, advokát
zapísaný v zozname advokátov SAK, č. licencie: 3477 
sídlo: Chrobákova 1, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 810 781 
DIČ: 1046090815
IČ DPH: SK1046090815

IBAN: SK53 1100 0000 0026 2970 0978

JUDr. Peter Belica, advokát
zapísaný v zozname advokátov SAK, č. licencie: 5554
sídlo: M.R. Štefánika 36, 036 01 Martin, Slovenská republika

IČO: 37 927 001
DIČ: 1077231672