Mgr. Peter Belica, advokatMgr. Peter Belica, advokát


Narodený 29. júna 1979. Po úspešnom ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika v roku 2002 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárií JUDr. Ľubomíra Hlbočana až do 31.01.2007. Advokátske skúšky absolvoval úspešne v júni 2006. Zaoberal sa občianskym právom, obchodným právom, pracovným právom, trestným právom, daňovým právom, vrátane zastupovania a konania pred súdmi a úradmi, konzultácie s klientmi vrátane zahraničných klientov s plynulým používaním anglickej právnej terminológie v komunikácií s nimi. V rokoch 2001 a 2004 až 2008 absolvoval niekoľko zahraničných pobytov v USA z účelom zdokonalenia sa v anglickom jazyku a získania amerických právnych skúseností a zručností. Od 01.02.2007 si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu, prostrednictvom ktorej poskytuje komplexné právne služby pre slovenských aj zahraničných klientov so zameraním najmä na občianske hmotné a procesné právo, rodinné právo, trestné právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo, daňové právo a to vrátane práva s medzinárodným súkromnoprávnym a verejnoprávnym prvkom. Právne služby zahŕňajú okrem konzultácií a vytvárania a pripomienkovania právnych dokumentov (zmluvy, žaloby, odvolania a pod.) v slovenskom a anglickom jazyku aj právne zastupovanie klientov pred súdmi a úradmi na Slovensku aj v zahraničí. Spolupracuje s obchodnými komorami cudzích štátov pri zakladaní obchodných spoločností a zápisu zmien na Slovensku aj v zahraničí. Aktívne sa zapája do aktivít Katolíckej cirkvi a jej sociálnych programov. Jeho profesionálnou záľubou je bezplatné poskytovanie právnej pomoci pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Dôkazom toho je, že je súdmi ako aj Centrom právnej pomoci ustanovovaný ako ex offo právny zástupca resp. právny zástupca pre občanov v hmotnej núdzi. Osobné záľuby: skialpinizmus, cykloturistika, vysokohorská turistika, literatúra, cestovanie, priatelia.

Kontakt:


Mobil: +421 (0)907 650 298                 E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                   Konventná 9, 811 03  Bratislava

Zapísaný v zozname advokátov SAK    Č. licencie: 5554                                      Tel.: +421 2 52632567

IČO: 37 927 001                                   DIČ: 1077231672                                    Fax:  +421 2 52632569

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)