Advokátska kancelária Šaling & Belica

Konventná 9
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 52632567
Mobil: +421 911 558 011
E-mail: advokat@advokat-s.sk

Mgr. Michal Šaling, advokát


Zapísaný v zozname advokátov SAK, Č. licencie: 3477
IČO: 31 810 781
DIČ: 1046090815
IČ DPH: SK1046090815

Mobil: +421 911 558 777
Tel.: +421 2 52632567
E-mail: saling@advokat-s.sk

JUDr. Peter Belica, advokát


Zapísaný v zozname advokátov SAK, Č. licencie: 5554
IČO: 37 927 001
DIČ: 1077231672


Mobil: +421 907 650 298
Tel.: +421 2 52632567
E-mail: belica@advokat-s.sk

Bc. Nina Hladíková, asistentka


Mobil: +421 911 558 011
E-mail: advokat@advokat-s.sk